Wybierz oddział

Zadania realizowane w roku 2019 przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie

1.04.2019

W roku 2019 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Mazowieckie realizuje następujące zadania współfinansowane przez:

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - umowa nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa  z dnia 13.03.2019


 

Miasto Stołeczne Warszawa:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - umowa nr SR/B/VIII/2/6/u25/2019                          z dnia 08.03.2019r.

 

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.