Wybierz oddział

O Oddziale

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Mazowieckie działa na terenie Mazowsza. Swoją działalnością obejmuje ponad 1000 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w kilkudziesięciu sekcjach Olimpiad Specjalnych powołanych przy takich placówkach jak: Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Przedszkola Integracyjne.

Całoroczna działalność Oddziału to: zapewnienie zawodnikom systematycznych treningów, organizacja zawodów sportowych o zasięgu regionalnym, obozy sportowo-wypoczynkowe, szkolenia. Oddział realizuje również Programy Społeczne Olimpiad Specjalnych takie jak: Program Liderów Olimpiad Specjalnych, Program Zdrowi Sportowcy, Program Edukacyjny Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”, Program Wolontariacki, Program Rodzinny, Sporty Zunifikowane.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.