Wybierz oddział

Kontakt

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie

ul. Wólczyńska 64
01-908 Warszawa

tel./faks: 22 835 40 87
e-mail: [email protected]

NIP 526-17-35-097

Bank PeKaO S.A. VIII O/Warszawa
nr konta 49 1240 1112 1111 0000 0166 2775


Dyrektor Regionalny
Jakub Strzałkowski

kom.: 660 877 128


Sekretarz
Edyta Adamus

kom.: 600 403 639

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.