Wybierz oddział

Zadania realizowane w roku 2018.

7.06.2018

W roku 2018 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Mazowieckie realizuje następujące zadania dofinasowane ze środków:

Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej:

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - umowa nr 0070/0082//Sub.C/DS-SN/1/MSa
2. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych - umowa nr 2018/0090/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Projekt: "Daj mi szansę!"
Kierunek pomocy 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych
umowa nr ZZB/000430/BF/D

 Miasta Stołecznego Warszawy:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - umowa nr SR/B/VIII/2/6/u106/2018

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.